Mats A rewarded in International Nature Photography Competition Asferico

Among 17,000 submitted photos in the International Nature Photography Competition Asferico, only 84 photos managed to be rewarded in 2022. I'm very happy and proud that another of my landscape photos from Iceland this summer (2021) is rewarded internationally. My ICM-image (Intentional Camera Movement Photography) from Kolugjúfur is “highly commended.” We are only three Swedish photographer 2022 who are rewarded.

 
 

Pål Hermansen in Harvest Magazine

Du har sikkert opplevd det når du går tur i nærområdet, både i hundremeterskogen rett ved bostedet ditt og når du beveger deg litt lenger innover i marka, mot glitrende tjern og dampende myrer. Plutselig, på det stedet du i årevis har gått i en katedral mellom lubne og høyreiste graner og skrittet over liggende trestammer, så er skogen borte. Landskapsrommet med sitt særpreg og sjel, genius loci, er ikke der lenger. Det er forsvunnet, kuttet ned av ilende ståltenner, pulverisert av knastrende kjettinger. Hjulspor har etset seg ned i moldjorda og kvisthauger gjør området utilgjengelig. En skog som har brukt mer enn hundre å på å vokse seg stor og rik, blir partert og kuttet i biter i løpet av noen timer, før de dyre maskinene ruller videre til neste oppdrag dagen etter. Igjen ligger en slagmark som aldri blir seg selv igjen. Slik er moderne, fullmekanisert skogbruk. Ikke bare er det biologiske livet kuttet i filler, også store mengder CO2 pøses ut i atmosfæren fra jordbunnen og vil knapt bli kompensert av den CO2 som bindes i en nyplantet skog, i hvert fall ikke i vår levetid.


 

Mats A in fabulous German art magazine Kwerfeldein

Aus einem Fehler wurde Kunst. Als Neunjähriger bekam ich meine erste Kamera. Dann passierte etwas und mein Interesse an der Fotografie war geweckt. Als Kind bin ich oft mit meinen Eltern – um die Welt – gereist und habe Kunstmuseen besucht. Mich hat fasziniert, wie große Meister wie Picasso, Chagall, Matisse und Monet so gekonnt etwas ganz anderes geschaffen haben als eine reine Abbildung der Wirklichkeit …

Read the article here! (German)