Pål Hermansen in Harvest Magazine

Mennesket er seg selv likt. Vi har alltid hatt en trang til å underlegge oss naturen, med et kortsiktig og nærsynt perspektiv. Slik var det før og slik er det nå. Jaktens historie føyer seg inn i denne folden og er så menn ikke noe å være spesielt stolt av, slik enkelte jegere prøver å framstille den som. 

Hvilken rolle har jakten i dagens samfunn og hva betyr den for miljøet? 

Mads Wang-Svendsens artikkel i Harvest om jakt, er blant de bedre forsøkene jeg har sett på å drøfte jaktens vesen og betrakte den i et større perspektiv. Hans tekst har invitert meg til videre utdyping av og refleksjon over temaet.

> Harvest


 

Leave your comments

Comments

  • No comments found