Erik Malm in Natur & Foto

8 pages in Natur & Foto no 3 -22 – "Fotoskolen del 2, ICM – I Træernes verden"


 

Pål Hermansen in Harvest Magazine

Mennesket er seg selv likt. Vi har alltid hatt en trang til å underlegge oss naturen, med et kortsiktig og nærsynt perspektiv. Slik var det før og slik er det nå. Jaktens historie føyer seg inn i denne folden og er så menn ikke noe å være spesielt stolt av, slik enkelte jegere prøver å framstille den som. 

Hvilken rolle har jakten i dagens samfunn og hva betyr den for miljøet? 

Mads Wang-Svendsens artikkel i Harvest om jakt, er blant de bedre forsøkene jeg har sett på å drøfte jaktens vesen og betrakte den i et større perspektiv. Hans tekst har invitert meg til videre utdyping av og refleksjon over temaet.

> Harvest


 

Mats Andersson in French Magazine Chasses

Mats Andersson presented on six pages in French Magazine
Chasses Internationales no 26, june 2022.

Printed in Paris, 15.000 copies.


"He has an important and beautiful signature in Swedish nature and wildlife photography. 
It is in black and white that he stages his scenes with the elegance of the greats. 
He owes his finesse to an ultra-sensitivity that he learned to tame 
by observing the works of great painters"

> Read the article here (French)